Banja „Borbala”

Borbalagyogy-012

Za naše goste u hotelu u dnevnu cenu sobe uračunata je jedna ulaznica u banju „Borbala”. Banja „Borbala” se nalazi 2.3 Km od našeg hotela.

Molimo Vas pogledajte Ponudu i usluge Banje „Borbala”!

Web stranica banje „Borbala”: http://borbalafurdo.hu/

Uživajte kod nas u doživljajima! Srdačno Vas očekujemo i gostoljubivo Vas poslužujemo i Vašu porodicu, da bi imali jedan divan, nezaboravan dan sa puno radosti kod nas!