Program za naše stalne goste

Dragi Naši Gosti!

Bili bi jako sretni kada bi i Vi postali naš stalni gost, jer onda bi i vi dobijali razne olakšice.
Od 01.januara 2017.godine naša akcija je važeća, za koje važi sledeći uslovi:
Samo oni samostalni gosti mogu dobiti našu stalnukarticu, koji se prijavljuju i rezevisu se direktno putem nas. Karticu može koristitit samo sa najbližim članovima porodice, i u tom slučaju kada je i sam vlasnik kartice sa njima. Maksimalno jedan put za 2 sobe, odnosno za 4 osobe pripada olakšica. Olakšice važe za dnevne cene i paketa.

Važno je, da nas stalni gost koji poseduje našu karticu u cilju korišćenja olakšica kod prijave i rezervacije uvek koristi isto ime! Karticu će ispuniti kolege sa Recepcije, kada gost ispuni za to uslove po broju noćenja.

Naša stalnakartica
• Zlatna – posle 10 puta (min.2noć / puta)
• Srebrna – posle 5 puta (2 noć / puta)
• Bronzana – posle 3 puta (1 noć / puta)

Beonzana kartica:

• 5% popusta od dnevnih cena i naznačenih paketa
• U Restoranu Levendula 5% popusta od cena jela sa Jelovnika
• 5% popusta kod masaže u banji „Borbala

torzskartyas_ok_m3kicsi
Srebrna kartica

• 8% popusta od dnevnih cena i naznačenih paketa
• U restoranu Levendula 5% popusta od cena jela sa Jelovnika
• 8% popusta kod masaže u banji „Borbala”
• 5% popusta kod jela u Bifeu banje
• Priprema Mini poklona
• Kasnija odjava na dan odlaska do 15.00 časova (zavisi od rezervacije)

torzskartyas_ok_m2kicsi
Zlatna kartica:

• 10% popusta od dnevnih cena i naznačenih paketa
• U restoranu Levendula 10% popusta od cena jela sa Jelovnika
• Poklon 10 min.masaža
• Priprema poklona
• 10% popusta u Bifeu banje
• Kasnija odjava do 17.000 časova (zavisi od rezervacije)

kicsi
Hotel je ovlašćen da bilo kad promeni programa za stalne goste. Ukoliko dolazi do promene u programu, od tog datuma važiće promenjeni program za ulazne rezervacije.

Važeći rok:
Rok važenja za kartice: 2 godine
Nakon isteka 2 godine poslaćemo nove kartice za naše goste sa raznim iznenađenjima!
Nekorišćene kartice nakon 2 godine ističu, i u tom slučaju treba sve iz nova početi sa